นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 206 คน

เยี่ยมชม 5,921 คน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.พ. 64โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หมู่ที่ 3 บ้านเกาะพิมูล) แชร์  
11 ก.พ. 64โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หมู่ที่ 8 บ้านอมฤต) แชร์  
11 ก.พ. 64โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หมู่ที่ 7 บ้านคลองคล้า) แชร์  
10 ก.พ. 64โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หมู่ที่ 4 บ้านเนินกรวด) แชร์  
8 ก.พ. 64โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หมู่ที่ 9 บ้านลานเพชร) แชร์  
6 ก.พ. 64โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หมู่ที่ 6 บ้านน้ำดิบ) แชร์  
5 ก.พ. 64โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เด่นหว้า) แชร์  
5 ก.พ. 64โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หมู่ที่ 2 บ้านลานดอกไม้) แชร์  
4 ก.พ. 64โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หมู่ที่ 1 บ้านลานดอกไม้) แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา