นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 258 คน

เยี่ยมชม 5,863 คน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ทระทงจากเปลือกข้าวโพด

3 ตุลาคม 2562 426 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

ผลิตภัณฑ์ทระทงจากเปลือกข้าวโพด
เป็นสินค้าทางเลือกสำหรับพ่อค้าแม่ค้า สนใจสามารถสั่งได้ที่ อบต.ลานดอกไม้ตก โทร 055-741809

เอกสารแนบ 14 ไฟล์
.129.16 KB   แสดงภาพ
.41.97 KB   แสดงภาพ
.30.26 KB   แสดงภาพ
.34.02 KB   แสดงภาพ
.202.21 KB   แสดงภาพ
.204.21 KB   แสดงภาพ
.216.79 KB   แสดงภาพ
.255.23 KB   แสดงภาพ
.262.75 KB   แสดงภาพ
.391.93 KB   แสดงภาพ
.244.83 KB   แสดงภาพ
.321.93 KB   แสดงภาพ
.169.65 KB   แสดงภาพ
.228.73 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา