นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 193 คน

เยี่ยมชม 6,058 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 ก.พ. 64รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
19 ก.พ. 64รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
5 ม.ค. 64รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
30 พ.ย. 63รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
24 ส.ค. 63รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
7 ส.ค. 63รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามััญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
24 ก.ค. 63รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
22 พ.ค. 63รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งทีี่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  แชร์  
10 เม.ย. 63รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
31 มี.ค. 63รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามััญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
26 ก.พ. 63 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
20 ก.ย. 62รายงานการพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติฯ แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา