นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 185 คน

เยี่ยมชม 5,944 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

22 กรกฎาคม 2563 35 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

เปลี่ยนภาษา