นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 187 คน

เยี่ยมชม 6,043 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

24 เมษายน 2563 32 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

เปลี่ยนภาษา