นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 191 คน

เยี่ยมชม 5,916 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

7 มกราคม 2563 29 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.3.33 MB ดาวน์โหลด
.3.38 MB ดาวน์โหลด
.2.78 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา