นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 216 คน

เยี่ยมชม 6,026 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

14 ตุลาคม 2562 31 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.83.44 KB ดาวน์โหลด
.114.46 KB ดาวน์โหลด
.100.13 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา