นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 189 คน

เยี่ยมชม 5,899 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

10 กรกฎาคม 2562 25 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.96.41 KB ดาวน์โหลด
.103.83 KB ดาวน์โหลด
.81.68 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา