นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 190 คน

เยี่ยมชม 6,011 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

9 เมษายน 2562 34 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.102.61 KB ดาวน์โหลด
.81.20 KB ดาวน์โหลด
.90.41 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา