นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 169 คน

เยี่ยมชม 5,875 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

8 มกราคม 2562 27 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.83.11 KB ดาวน์โหลด
.100.00 KB ดาวน์โหลด
.82.18 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา