นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 151 คน

เยี่ยมชม 5,998 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 ก.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
24 เม.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
7 ม.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
14 ต.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
10 ก.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
9 เม.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
8 ม.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา