นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 168 คน

เยี่ยมชม 6,048 คน

ประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างโดมหลังคาสูง อบต.ลานดอกไม้ตก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 มกราคม 2564 57 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

แบบ บก.01

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.121.27 KB ดาวน์โหลด
.1.24 MB ดาวน์โหลด
.24.85 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา