นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 193 คน

เยี่ยมชม 6,012 คน

ประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๖๖-๐๐๒ ซอยสุพรรณ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 พฤศจิกายน 2563 46 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๖๖-๐๐๒ ซอยสุพรรณ หมู่ที่ ๔ ตำบลลานดอกไม้ตก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.125.09 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา