นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 216 คน

เยี่ยมชม 5,905 คน

ประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๖๖-๐๒๑ สายหนองหัวควาย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 พฤศจิกายน 2563 40 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๖๖-๐๒๑ สายหนองหัวควาย หมู่ที่ ๕ ตำบลลานดอกไม้ตก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.124.86 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา