นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 199 คน

เยี่ยมชม 5,945 คน

ประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๖๖-๐๒๖ สายข้างโรงเรียนเกาะพิมูล หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 พฤศจิกายน 2563 37 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๖๖-๐๒๖ สายข้างโรงเรียนเกาะพิมูล หมู่ที่ ๓ ตำบลลานดอกไม้ตก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๒ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.125.58 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา