นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 190 คน

เยี่ยมชม 6,067 คน

ประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๖๖-๐๑๗ สายเลียบคลองวังชมพู หมู่ที่ ๒-๙ (ซอยขนมเปี๊ยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 พฤศจิกายน 2563 37 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๖๖-๐๑๗ สายเลียบคลองวังชมพู หมู่ที่ ๒-๙ (ซอยขนมเปี๊ยะ) ตำบลลานดอกไม้ตก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๖ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ณ ถนนสายเลียบคลองวังชมพู หมู่ที่ ๒-๙ (ซอยขนมเปี๊ยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.127.18 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา