เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๖๖-๐๐๒ ซอยสุพรรณ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)755 พ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๖๖-๐๒๑ สายหนองหัวควาย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 405 พ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๖๖-๐๔๑ สายประปา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)655 พ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๖๖-๐๒๖ สายข้างโรงเรียนเกาะพิมูล หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 385 พ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๖๖-๐๑๗ สายเลียบคลองวังชมพู หมู่ที่ ๒-๙ (ซอยขนมเปี๊ยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1115 พ.ย. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)5022 ต.ค. 63
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564399 ต.ค. 63
ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บ้านคลองคล้า ตำบลลานดอกไม้ตก สันฝายกว้าง 12 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร (แห่งที่ 2)682 ต.ค. 63
เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564501 ต.ค. 63
โครงการขุดลอก (วัชพืช) คลองปลายนา หมู่ที่ 1,8,23220 ส.ค. 63
โครงการขุดลอกคลองยายเทียว หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เด่นหว้า5420 ส.ค. 63
โครงการขุดลอกคลองยายริน หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เด่นหว้า2520 ส.ค. 63
โครงการขุดลอกคลองคล้า หมู่ที่ 72220 ส.ค. 63
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บ้านคลองคล้า2720 ส.ค. 63
โครงการขุดลอกคลองหนองไทร หมู่ที่ 6 บ้านน้ำดิบ2920 ส.ค. 63
โครงการขุดลอกคลองน้ำดิบ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำดิบ2120 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4227 พ.ค. 63
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน978 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่ที่ 7 11926 พ.ย. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631257 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB