เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการขุดลอก (วัชพืช) คลองปลายนา หมู่ที่ 1,8,21020 ส.ค. 63
โครงการขุดลอกคลองยายเทียว หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เด่นหว้า1120 ส.ค. 63
โครงการขุดลอกคลองยายริน หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เด่นหว้า820 ส.ค. 63
โครงการขุดลอกคลองคล้า หมู่ที่ 7720 ส.ค. 63
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บ้านคลองคล้า620 ส.ค. 63
โครงการขุดลอกคลองหนองไทร หมู่ที่ 6 บ้านน้ำดิบ620 ส.ค. 63
โครงการขุดลอกคลองน้ำดิบ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำดิบ520 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2627 พ.ค. 63
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน718 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่ที่ 7 10026 พ.ย. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631147 ต.ค. 62
โครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการ อบต.ลานดอกไม้ตก12014 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๙ บ้านลานเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12019 ธ.ค. 61
โครงการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ที่มีส่วนผสมของยางพารา) ก่อสร้างสนามเอนกประสงค์ ศพด.อบต.ลานดอกไม้ตก ผิวยางพารา ๑๐๐% ความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖.๐๐ เมตร8415 มิ.ย. 61
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต ทางเข้า-ออก ที่ทำการ อบต.ลานดอกไม้ตก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ เมตร10216 พ.ค. 61
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหนองหัวควาย หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่เด่นหว้า9921 ก.พ. 61
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางที่มีส่วนผสมของยางพาราบริเวณที่ทำการ อบต.ลานดอกไม้ตก9121 ก.พ. 61
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. จำนวน 1 แห่ง8912 ก.พ. 61
โครงการขุดลอกคลองยายเทียว หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เด่นหว้า9312 ก.พ. 61
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองวังชมพู ซ. ขนมเปี๊ยะ หมู่ที่ 2 บ้านลานดอกไม้ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)6616 ธ.ค. 59
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB