เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)227 พ.ค. 63
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน228 พ.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562387 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562327 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562307 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่ที่ 7 7926 พ.ย. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631017 ต.ค. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 25628112 ก.ย. 62
โครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการ อบต.ลานดอกไม้ตก10314 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๙ บ้านลานเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9819 ธ.ค. 61
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านลานเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11927 พ.ย. 61
โครงการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ที่มีส่วนผสมของยางพารา) ก่อสร้างสนามเอนกประสงค์ ศพด.อบต.ลานดอกไม้ตก ผิวยางพารา ๑๐๐% ความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖.๐๐ เมตร6915 มิ.ย. 61
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต ทางเข้า-ออก ที่ทำการ อบต.ลานดอกไม้ตก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ เมตร7916 พ.ค. 61
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหนองหัวควาย หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่เด่นหว้า6821 ก.พ. 61
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางที่มีส่วนผสมของยางพาราบริเวณที่ทำการ อบต.ลานดอกไม้ตก7621 ก.พ. 61
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. จำนวน 1 แห่ง7212 ก.พ. 61
โครงการขุดลอกคลองยายเทียว หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เด่นหว้า6412 ก.พ. 61
โครงการก่อสร้างหอประชุม อบต.ลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร5922 พ.ค. 60
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองวังชมพู ซ. ขนมเปี๊ยะ หมู่ที่ 2 บ้านลานดอกไม้ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)4916 ธ.ค. 59
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB