นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 183 คน

เยี่ยมชม 6,056 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างโดมหลังคาสูง อบต.ลานดอกไม้ตก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 มกราคม 2564 75 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก

2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่  ๖/๒๕๖๔

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.1.92 MB ดาวน์โหลด
.9.82 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา