นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 212 คน

เยี่ยมชม 5,923 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๖๖-๐๒๖ สายข้างโรงเรียนเกาะพิมูล หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 พฤศจิกายน 2563 62 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก

2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่  ๔/๒๕๖๔

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.2.50 MB ดาวน์โหลด
.1.72 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา