นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 211 คน

เยี่ยมชม 5,966 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๖๖-๐๐๒ ซอยสุพรรณ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 พฤศจิกายน 2563 121 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก

2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่  ๒/๒๕๖๔

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.2.49 MB ดาวน์โหลด
.1.73 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา