นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 214 คน

เยี่ยมชม 5,977 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

22 ตุลาคม 2563 87 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.07 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา