นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 208 คน

เยี่ยมชม 6,014 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างโดมหลังคาสูง อบต.ลานดอกไม้ตก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  แชร์  
28 ม.ค. 64โครงการก่อสร้างโดมหลังคาสูง อบต.ลานดอกไม้ตก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  แชร์  
5 พ.ย. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๖๖-๐๐๒ ซอยสุพรรณ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
5 พ.ย. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๖๖-๐๒๑ สายหนองหัวควาย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  แชร์  
5 พ.ย. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๖๖-๐๔๑ สายประปา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
5 พ.ย. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๖๖-๐๒๖ สายข้างโรงเรียนเกาะพิมูล หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  แชร์  
5 พ.ย. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๖๖-๐๑๗ สายเลียบคลองวังชมพู หมู่ที่ ๒-๙ (ซอยขนมเปี๊ยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
22 ต.ค. 63แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) แชร์  
9 ต.ค. 63แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
2 ต.ค. 63ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บ้านคลองคล้า ตำบลลานดอกไม้ตก สันฝายกว้าง 12 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร (แห่งที่ 2) แชร์  
1 ต.ค. 63เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
20 ส.ค. 63โครงการขุดลอก (วัชพืช) คลองปลายนา หมู่ที่ 1,8,2 แชร์  
20 ส.ค. 63โครงการขุดลอกคลองยายเทียว หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เด่นหว้า แชร์  
20 ส.ค. 63โครงการขุดลอกคลองยายริน หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เด่นหว้า แชร์  
20 ส.ค. 63โครงการขุดลอกคลองคล้า หมู่ที่ 7 แชร์  
20 ส.ค. 63โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บ้านคลองคล้า แชร์  
20 ส.ค. 63โครงการขุดลอกคลองหนองไทร หมู่ที่ 6 บ้านน้ำดิบ แชร์  
20 ส.ค. 63โครงการขุดลอกคลองน้ำดิบ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำดิบ แชร์  
27 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
8 พ.ค. 63ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 31 รายการ
เปลี่ยนภาษา