นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 164 คน

เยี่ยมชม 5,990 คน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 ต.ค. 63แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) แชร์  
9 ต.ค. 63 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
2 ต.ค. 61แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา