นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 209 คน

เยี่ยมชม 5,948 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

16 มีนาคม 2564 10 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566).pdf968.05 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา