นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 188 คน

เยี่ยมชม 6,044 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 ธ.ค. 63การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่วนตำบลลานดอกไม้ตก  แชร์  
7 ธ.ค. 63แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา