เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง4822 พ.ย. 62
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ประจำปี ๒๕๖๓6221 พ.ย. 62
แนวทางการจัดเก็บภาษี5518 พ.ย. 62
แนวทางการจัดเก็บภาษี6018 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย928 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง858 ต.ค. 62
โครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 256111020 ก.ย. 62
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256110120 ก.ย. 62
โครงการอบรมทบทวนความรู้ผู้ดูแลระบบประปา ประจำปี 256011820 ก.ย. 62
โครงการ ตรวจสุขภาพเด็กและพัฒนาการของเด็กนักเรียน9020 ก.ย. 62
โครงการ วันเด็กแห่งชาติ10720 ก.ย. 62
กิจกรรมทำบุญปีใหม่10020 ก.ย. 62
โครงการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ11620 ก.ย. 62
สิ่งแวดล้อมน่ารู้5422 ก.ค. 62
รณรงค์ลดใช้โฟม6822 ก.ค. 62
ร่วมใจใช้ถุงผ้าลดถุงพลาสติก7810 ก.ค. 62
ผลิตภัณฑ์ทระทงจากเปลือกข้าวโพด1758 ก.ค. 62
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกระทงจากเปลือกข้าวโพด ตำบลลานดอกไม้ตก758 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน958 ก.ค. 62
การชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมในอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 25613822 ธ.ค. 61
ลำดับที่ 21-40 | 2/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB