เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย58 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง108 ต.ค. 62
โครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 25611820 ก.ย. 62
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25611420 ก.ย. 62
โครงการอบรมทบทวนความรู้ผู้ดูแลระบบประปา ประจำปี 25601620 ก.ย. 62
โครงการ ตรวจสุขภาพเด็กและพัฒนาการของเด็กนักเรียน920 ก.ย. 62
โครงการ วันเด็กแห่งชาติ820 ก.ย. 62
กิจกรรมทำบุญปีใหม่620 ก.ย. 62
โครงการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ1020 ก.ย. 62
สิ่งแวดล้อมน่ารู้222 ก.ค. 62
รณรงค์ลดใช้โฟม422 ก.ค. 62
ร่วมใจใช้ถุงผ้าลดถุงพลาสติก310 ก.ค. 62
ผลิตภัณฑ์ทระทงจากเปลือกข้าวโพด228 ก.ค. 62
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกระทงจากเปลือกข้าวโพด ตำบลลานดอกไม้ตก58 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน48 ก.ค. 62
การชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมในอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561322 ธ.ค. 61
การชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมในอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562330 ต.ค. 61
ขอเชิญผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัย ประจำปี 2561 ในวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก22 ส.ค. 61
โครงจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561611 เม.ย. 61
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB