เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 25612020 ก.ย. 62
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25611620 ก.ย. 62
โครงการอบรมทบทวนความรู้ผู้ดูแลระบบประปา ประจำปี 25602020 ก.ย. 62
โครงการ ตรวจสุขภาพเด็กและพัฒนาการของเด็กนักเรียน1120 ก.ย. 62
โครงการ วันเด็กแห่งชาติ920 ก.ย. 62
กิจกรรมทำบุญปีใหม่920 ก.ย. 62
โครงการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ1220 ก.ย. 62
สิ่งแวดล้อมน่ารู้322 ก.ค. 62
รณรงค์ลดใช้โฟม522 ก.ค. 62
ร่วมใจใช้ถุงผ้าลดถุงพลาสติก310 ก.ค. 62
ผลิตภัณฑ์ทระทงจากเปลือกข้าวโพด238 ก.ค. 62
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกระทงจากเปลือกข้าวโพด ตำบลลานดอกไม้ตก68 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน58 ก.ค. 62
ขอเชิญผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัย ประจำปี 2561 ในวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก22 ส.ค. 61
โครงจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561711 เม.ย. 61
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB