นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 213 คน

เยี่ยมชม 5,955 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 ม.ค. 64อัตราภาษีป้าย บังคับใช้ 1 มกราคม 2564 แชร์  
18 พ.ย. 62แนวทางการจัดเก็บภาษี แชร์  
8 ต.ค. 62ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย แชร์  
8 ต.ค. 62ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
22 ธ.ค. 61การชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมในอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
30 ต.ค. 61การชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมในอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา