นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 194 คน

เยี่ยมชม 6,008 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดในตำบลลานดอกไม้ตก

27 สิงหาคม 2563 167 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

มีด้วยกัน 4 วัด ได้แก่ 1. วัดอมฤต หมู่ที่ 8 บ้านอมฤต

                         2. วัดเนินกรวด  หมู่ที่ 4 บ้านเนินกรวด

                         3. วัดใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เด่นหว้า

                         4. วัดเกาะพิมูล หมู่ที่ 3 บ้านเกาะพิมูล

เอกสารแนบ 11 ไฟล์
.309.57 KB   แสดงภาพ
.661.58 KB   แสดงภาพ
.472.51 KB   แสดงภาพ
.581.71 KB   แสดงภาพ
.556.58 KB   แสดงภาพ
.283.55 KB   แสดงภาพ
.575.28 KB   แสดงภาพ
.561.40 KB   แสดงภาพ
.554.84 KB   แสดงภาพ
.556.58 KB   แสดงภาพ
.515.37 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา