นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 193 คน

เยี่ยมชม 6,009 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก

5 สิงหาคม 2563 65 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.154.66 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา