นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 212 คน

เยี่ยมชม 6,034 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

8 กุมภาพันธ์ 2564 10 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

คำแถลงนโยบายของนายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.32 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา