นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 146 คน

เยี่ยมชม 6,000 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

12 กุมภาพันธ์ 2564 8 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560 รวม 5 บทความ ได้แก่

1. ทำไมต้องประชุมลับ

2. สัญญาต้องเป็นสัญญา

3. ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย

4. อยากได้รายชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง

5. วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ

https://drive.google.com/file/d/1eK1yiZGPLGGVQEa3XJnNFbQB9JBfKhXh/view

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.249.67 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา