นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 189 คน

เยี่ยมชม 6,019 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (หนูน้อยกับวันลอยกระทง)

5 พฤศจิกายน 2563 78 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก นำโดย นางสาวนภัสวรรณ  บุตรดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พนักงานส่วนตำบล ได้จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (หนูน้อยกับวันลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตกขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป 

เอกสารแนบ 20 ไฟล์
.559.52 KB   แสดงภาพ
.564.33 KB   แสดงภาพ
.482.33 KB   แสดงภาพ
.530.45 KB   แสดงภาพ
.464.18 KB   แสดงภาพ
.404.68 KB   แสดงภาพ
.477.25 KB   แสดงภาพ
.490.23 KB   แสดงภาพ
.459.35 KB   แสดงภาพ
.439.77 KB   แสดงภาพ
.433.04 KB   แสดงภาพ
.421.68 KB   แสดงภาพ
.398.88 KB   แสดงภาพ
.441.94 KB   แสดงภาพ
.408.55 KB   แสดงภาพ
.462.95 KB   แสดงภาพ
.420.83 KB   แสดงภาพ
.395.03 KB   แสดงภาพ
.459.30 KB   แสดงภาพ
.519.91 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา