นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 234 คน

เยี่ยมชม 5,960 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5 พฤศจิกายน 2563 72 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก นำโดย นางสาวนภัสวรรณ  บุตรดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานส่วนตำบล จัดโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 

โดยมีนายชูชาติ  ภู่แก้ว นายอำเภอโกสัมพีนคร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งในการจัดงานได้จัดให้มีการประกวดกระทง ประเภทกระทงใหญ่ความคิดสร้างสรรค์และสวยงาม 

ผลการประกวดกระทง หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ 4  รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2  ได้แก่ หมู่ที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 7 

เอกสารแนบ 20 ไฟล์
.148.67 KB   แสดงภาพ
.250.71 KB   แสดงภาพ
.120.10 KB   แสดงภาพ
.378.09 KB   แสดงภาพ
.473.76 KB   แสดงภาพ
.300.76 KB   แสดงภาพ
.469.73 KB   แสดงภาพ
.530.83 KB   แสดงภาพ
.535.53 KB   แสดงภาพ
.464.30 KB   แสดงภาพ
.241.69 KB   แสดงภาพ
.290.55 KB   แสดงภาพ
.352.66 KB   แสดงภาพ
.500.04 KB   แสดงภาพ
.345.32 KB   แสดงภาพ
.363.27 KB   แสดงภาพ
.371.64 KB   แสดงภาพ
.482.57 KB   แสดงภาพ
.446.68 KB   แสดงภาพ
.417.87 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา