นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 6,053 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ (5 ส)

16 ตุลาคม 2563 187 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองการศึกษา อบต.ลานดอกไม้ตก ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (5 ส) นำโดย นางสาวนภัสวรรณ  บุตรดี นายก อบต.ลานดอกไม้ตก พร้อมด้วยคณะทำงาน รองนายก อบต. ประธานสภา สมาชิก อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ตก ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงสภาพโดยรอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความสะอาด เป็นระเบียบร้อยร้อยและปลอดภัย

เอกสารแนบ 20 ไฟล์
.594.18 KB   แสดงภาพ
.573.02 KB   แสดงภาพ
.702.02 KB   แสดงภาพ
.552.58 KB   แสดงภาพ
.685.18 KB   แสดงภาพ
.617.84 KB   แสดงภาพ
.495.76 KB   แสดงภาพ
.698.20 KB   แสดงภาพ
.737.55 KB   แสดงภาพ
.577.22 KB   แสดงภาพ
.616.34 KB   แสดงภาพ
.702.02 KB   แสดงภาพ
.616.34 KB   แสดงภาพ
.627.45 KB   แสดงภาพ
.818.13 KB   แสดงภาพ
.632.69 KB   แสดงภาพ
.830.73 KB   แสดงภาพ
.733.81 KB   แสดงภาพ
.661.18 KB   แสดงภาพ
.737.95 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา