เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วัดในตำบลลานดอกไม้ตก

แชร์

มีด้วยกัน 4 วัด ได้แก่ 1. วัดอมฤต หมู่ที่ 8 บ้านอมฤต

                         2. วัดเนินกรวด  หมู่ที่ 4 บ้านเนินกรวด

                         3. วัดใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เด่นหว้า

                         4. วัดเกาะพิมูล หมู่ที่ 3 บ้านเกาะพิมูล


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB