เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

แชร์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกอบต.ฯ ดำเนินการนำรถน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ในเขตตำบลลานดอกไม้ตกทุกหมู่บ้าน ตามแผนการดำเนินการฯ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB