เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (หนูน้อยกับวันลอยกระทง)

แชร์

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก นำโดย นางสาวนภัสวรรณ  บุตรดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พนักงานส่วนตำบล ได้จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (หนูน้อยกับวันลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตกขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB