เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แชร์

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก นำโดย นางสาวนภัสวรรณ  บุตรดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานส่วนตำบล จัดโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 

โดยมีนายชูชาติ  ภู่แก้ว นายอำเภอโกสัมพีนคร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งในการจัดงานได้จัดให้มีการประกวดกระทง ประเภทกระทงใหญ่ความคิดสร้างสรรค์และสวยงาม 

ผลการประกวดกระทง หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ 4  รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2  ได้แก่ หมู่ที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 7 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB