เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ (5 ส)

แชร์

วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองการศึกษา อบต.ลานดอกไม้ตก ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (5 ส) นำโดย นางสาวนภัสวรรณ  บุตรดี นายก อบต.ลานดอกไม้ตก พร้อมด้วยคณะทำงาน รองนายก อบต. ประธานสภา สมาชิก อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ตก ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงสภาพโดยรอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความสะอาด เป็นระเบียบร้อยร้อยและปลอดภัย


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB