เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบสาธารณภัย

แชร์

รับมอบวัสดุซ่อมแซมบ้าน และเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย..ไฟไหม้บ้าน นายสุพล จีนเพชร หมู่ที่ 4 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2563


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB