นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 219 คน

เยี่ยมชม 5,964 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

31 กรกฎาคม 2563 209 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก จัดกิจกรรมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน 


ประมวลภาพกิจกรรม 11 ภาพ

เปลี่ยนภาษา