นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 178 คน

เยี่ยมชม 6,022 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 ก.ค. 63โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน แชร์  
3 ก.ค. 63โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
20 ก.ย. 62โครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2561 แชร์  
20 ก.ย. 62วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 แชร์  
20 ก.ย. 62โครงการอบรมทบทวนความรู้ผู้ดูแลระบบประปา ประจำปี 2560 แชร์  
20 ก.ย. 62โครงการ ตรวจสุขภาพเด็กและพัฒนาการของเด็กนักเรียน แชร์  
20 ก.ย. 62โครงการ วันเด็กแห่งชาติ แชร์  
20 ก.ย. 62กิจกรรมทำบุญปีใหม่ แชร์  
20 ก.ย. 62โครงการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ แชร์  
22 ก.ค. 62 รณรงค์ลดใช้โฟม แชร์  
8 ก.ค. 62ผลิตภัณฑ์ทระทงจากเปลือกข้าวโพด แชร์  
17 เม.ย. 62กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกระทงจากเปลือกข้าวโพด แชร์  
12 มี.ค. 62กลุ่มกระยาสารทแม่สนอง แชร์  
9 พ.ย. 61รณรงค์ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน แชร์  
9 พ.ย. 61ประชาสัมพันธ์ วันลอยกระทง แชร์  
11 เม.ย. 61โครงจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 แชร์  
11 ต.ค. 60ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ
เปลี่ยนภาษา