เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกปี2564 ครั้งที่ 1อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
อัตราภาษีป้าย บังคับใช้ 1 มกราคม 2564อบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำคลองใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ธันวาคม 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร(ลำคลองวังตาพูนเชื่อมคลองล็อค2)หมู่ที่14บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทองอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำคลองใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาาีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คุณวุฒิ) เพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์) อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 20 ธันวาคม 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
อบรมโครงการ "องค์กรปลอดบุหรี่"อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น( กพ.ถ ๘๙-๐๖๔ ) (สายบ้านสามแยกหนองไก่ฟ้า-บ้านใหม่เชียงราย)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 89-018 (สายบ้านใหม่เริงกะพง - บ้านเขาน้ำอุ่น) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ ๘๙-๐๕๖ (สายบ้านหนองหิน-บ้านวังหัวแหวน) หมู่ที่ 6 บ้านหนองหิน ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.18s. 0.50MB