นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 210 คน

เยี่ยมชม 6,027 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 2 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
7 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งคลองวังชมภู ซอยขนมเปี๊ยะ หมู่ที่ 2 กว้าง 8 เมตร ยาว 90 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งคลองวังชมภู ซอยขนมเปี๊ยะ หมู่ที่ 2 กว้าง 8 เมตร ยาว 90 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา