นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 197 คน

เยี่ยมชม 6,045 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

2 เมษายน 2564 5 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
8. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ท. พ.ศ. 2564 อบต.ลานดอกไม้ตก รอบ 6 เดือน (25 มี.ค. 64).pdf382.85 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา