นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 246 คน

เยี่ยมชม 6,030 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

21 มีนาคม 2564 7 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ท. พ.ศ. 2563 ของ อบต.ลานดอกไม้ตก รอบ 12 เดือน (21 มี.ค. 64).pdf383.45 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา